อุปกรณ์แปลงพลังงานไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์

MG-22Eh

อุปกรณ์แปลงพลังงานไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์

MG-22Eh

เปลี่ยนจากการเผาไหม้เป็นไพโรไลซิส! การหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อินทรียวัตถุทั้งหมดสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานได้!

ตัวอุปกรณ์นี้ (MG-22Eh) แตกต่างจากเตาเผาขยะตรงที่ขี้เถ้า (ผง MG) จากของเสีย (อินทรียวัตถุ)จะถูกทำให้สลายตัวด้วยความร้อนโดยไม่เกิดการเผาไหม้

ด้วยการย่อยสลายและลดปริมาตรของอินทรียวัตถุซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน และในขณะเดียวกันก็สร้างไอน้ำโดยใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน จึงสามารถสร้างวัฏจักรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสะอาดได้

แปลงพลังงานด้วยกระบวนการไพโรไลซิสโดยไม่มีการเผาไหม้

เปลี่ยนของเสียให้เป็นผง

การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

อุปกรณ์ทำน้ำร้อนแบบไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์ MG22-Eh คืออะไร?

อุปกรณ์ทำน้ำร้อนแบบไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์ MG22-Eh เป็นผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไพโรไลซิส) ที่ใช้พลังแม่เหล็กและไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างไฟฟ้าหรือน้ำมันในการบำบัดของเสียนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กลไกเฉพาะที่เรียกว่า “รีแอคเตอร์” ในการจัดการกับก๊าซไอเสียที่เกิดจากการสลายตัวด้วยความร้อน จึงไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำทิ้งที่พบเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

คุณสมบัติของ MG22-Eh

อุปกรณ์สำหรับการจัดการแบบไพโรไลซิสที่ไม่ใช่การเผาไหม้

อินทรียวัตถุ(แหล่งพลังงาน)ที่เข้าข่าย คืออินทรียวัตถุทั้งหมด

*หากปริมาณความชื้นของอินทรียวัตถุข้างต้นเกิน 30% จะต้องทำให้แห้งก่อนหรือนำไปผสมกับอินทรียวัตถุแห้งอื่นๆ ก่อนฟีดเข้าเครื่อง (ในหมู่อินทรียวัตถุมีแกลบและวัสดุไม้ที่มีปริมาณคาร์บอน (C) สูง ซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้)

หลักการสร้างพลังงานของอุปกรณ์แปลง
พลังงานไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์

mg22-5m_web-img-th
 1. อุณหภูมิภายในห้องสลายอินทรียวัตถุซึ่งถูกปิดกั้นอากาศจากภายนอกจะเริ่มร้อนขึ้น และการเคลื่อนที่ของอากาศเสียจะสร้างสภาวะแรงดันลบ
 2. ในสภาวะแรงดันลบนี้ อากาศจากภายนอกที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้ จะไหลเข้าสู่ภายในอุปกรณ์
 3. อากาศนี้จะผ่านสนามแม่เหล็กในเครื่องกำเนิดแม่เหล็กอันทรงพลังและกลายเป็นไอออนลบ
 4. ไอออนลบเหล่านี้จะกลายเป็นพลาสมาเมื่ออุณหภูมิภายในห้องย่อยสลายอยู่ที่ประมาณ 400°C และออกซิเจนในอากาศเจือจางที่ไหลเข้ามาทำปฏิกิริยากับไอออนเหล่านั้นจนเกิดเป็นอนุมูล
  *อนุมูล: โดยปกติแล้วขอบด้านนอกของอะตอมหรือโมเลกุลจะรักษาสถานะที่เสถียรโดยมีอิเล็กตรอนสองคู่
  ซึ่งนี่หมายถึงสถานะที่อิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่มีการจับคู่ และในสถานะนี้ พวกมันจะทำปฏิกิริยาอย่างหนักเพื่อขโมยอิเล็กตรอนจากอะตอมและโมเลกุลอื่นเพื่อทำให้เสถียร
  *พลาสมา: สถานะที่โมเลกุลที่ประกอบเป็นแก๊สถูกแตกตัวเป็นไอออน
  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไอออนที่มีประจุบวกและอิเล็กตรอนที่มีประจุลบจะถูกแยกออกจากกันและกระจายตัวไปรอบๆ อย่างอิสระ
 5. ไอออนลบเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลคาร์บอน (C) ของอินทรียวัตถุที่ใส่เข้าไปในห้องย่อยสลาย และเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยความร้อนอย่างรุนแรงที่พื้นผิวสัมผัส จะเกิดออกซิไดซ์และสลายอินทรียวัตถุแม้ไม่มีเชื้อเพลิงก็ตาม
 6. ในเวลาเดียวกัน ไอออนลบจะทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นอันตราย และทำให้ผง MG ที่ตกค้างไม่เป็นอันตราย และเปลี่ยนให้เป็นสารที่เสถียร
 7. ก๊าซไอเสียได้รับการบำบัดในเครื่องปฏิกรณ์และถูกปล่อยออกมาไม่เกินค่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

วิดีโออธิบายอุปกรณ์ทำน้ำร้อนไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์ MG-22Eh

อธิบายถึงอุปกรณ์ทำน้ำร้อนไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์ MG-22Eh ขณะที่ทำการตรวจสอบอุปกรณ์จริงไปด้วย

บริษัท A-CAST ของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท A-CAST ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทำน้ำร้อนแบบไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์ MG-22Eh ในประเทศไทย จากบริษัท Nissho Engineering Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

ซื้อผลิตภัณฑ์และสอบถามข้อมูลได้ที่นี่

คุณสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ “อุปกรณ์ทำน้ำร้อนแบบไพโรไลซิสแม่เหล็กอินทรีย์ MG22-Eh” มายังบริษัท “A-CAST” ของเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ หลังจากที่เราได้รับการติดต่อสอบถามของคุณแล้ว เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นของบริษัทเราจะตอบกลับเพื่ออธิบายรายละเอียดให้คุณทราบทันที

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 02-259-5113

(วันธรรมดา 8:30-17:00 น./ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทย)

©2024 A-Cast (Thailand) Co., Ltd

Log in with your credentials

Forgot your details?