ตัวช่วยที่จะทำให้เข้าใจตัวตนของผู้สมัครตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์งาน「HCi-AS」

แค่สัมภาษณ์นั้นจะเพียงพอจริงหรือ?

เพียงแค่ 10 นาที ก็จะทำให้รู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของผู้มาสัมภาษณ์
แค่เพียงสิ่งนี้นั้นจะทำให้คุณสามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมของพนักงานตั้งแต่เข้าบริษัท จนถึงแผนการสอนงานและลำดับสายงานที่เหมาะสมได้

โดยแบบทดสอบนี้มีเป้าหมายที่จะเข้าใจผู้มาสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์

จากการวิจัยประสิทธิภาพในการทำงานของคนแบ่งเป็น

(1.พลังในการติดตามเป้าหมาย 2.มนุษย์สัมพันธ์ 3.ความเป็นอิสะ)

โดยจะมีการส่งผลไปให้ว่าผู้มาสัมภาษณ์นั้นเหมาะกับธุรกิจของท่านหรือไม่

[สภาพในปัจจุบันก็คือ]
ความยากของการสัมภาษณ์ ความเป็นจริงก็คือการที่คิดว่าถ้าหากได้เจอตัวจริงก็รู้ แต่จริงๆแล้วจะรู้ได้ประมาณ 60% ที่เหลืออีก30%กว่านั้น ส่วนใหญ่จะไม่สามารถดูได้ แต่ก็รีบจ้างไว้เพราะว่าบุคคลากรเป็นสิ่งจำเป็น

[ตัวอย่าง ของจุดที่จะต้องเน้นในตอนสัมภาษณ์]
・「สามารถรู้ข้อดีข้อเสียได้หรือไม่」
・「สามารถเข้ากับองค์กรได้หรือไม่」
・「สามารถมองเห็นได้ถึงความสามารถที่แท้จริงของคนไทยหรือไม่」
・「สามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมกับศักยภาพของเขาได้หรือไม่」
・「สามารถแน่ใจว่า ไม่ได้คิดว่าเขามาสัมภาษณ์แล้วก็รับเลยเถอะตั้งแต่แรก」

จุดต่างๆเหล่านี้นั้นมีผลอย่างมากในการตัดสินใจของการรับบุคคลเข้าทำงาน การที่พนักงานอยู่ในบริษัทนั้นก็สำคัญแต่บางทีการนำคนใหม่เข้ามาแทนในอนาคตก็ยังจำเป็นต้องมี

หากกล่าวให้เป็นรูปธรรมก็คือ
มีการเตรียมคำถามแต่ละคำถามด้วยการยึดจากจุดที่ควรตรวจสอบ
สามารถทำให้ถามคำถามและวางตำแหน่งที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ได้
แค่เพียงการสัมภาษณ์อาจจะไม่สามารถเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของผู้มาสัมภาษณ์ได้ สิ่งนี้จะช่วยทำให้สรุปผลได้ง่ายขึ้น

[ช่วยให้การสัมภาษณ์ง่ายขึ้น]
เคยไหม ที่เคยถูกสัมภาษณ์ แต่ไม่เคยเข้าร่วมในการสัมภาษณ์
เคยไหมไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรเป็นตัวตัดสินในการตัดสินใจ ซึ่งมักจะเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานการณ์
เคยไหม ที่ไม่รู้จะวางแผนการทำงานให้กับพนักงานยังไงดี

[แบบทดสอบHCI-ASคือ?]
สามารถสัมภาษณ์ในเชิงรุกในขณะสัมภาษณ์ได้
จัดระดับมาตรฐานของการจ้างงาน
วางแผนการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของพนักงานโดยอิงจากทฤษฎี
แนะนำการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

[ทำไมถึงเหมาะกับบริษัท]
สามารถเข้าถึงประเด็นต่างๆของบุคคลากรของบริษัทของท่านได้เช่น”รูปแบบพฤติกรรม”, “ประสิทธิภาพทางปัญญา”, “รูปแบบการประมวลผลปัญหา”, “ประเด็นในการพัฒนา” “ปัจจัยที่สำคัญของแต่ละบุคคล” “สภาวะทางจิต” อื่นๆ
เป็นต้น

“คุณสมบัติของHCI-AS” และ”ข้อดีสำหรับบริษัทของท่าน”

1.มีเอกสารการรายงานผล

มีการแสดงผลการทดสอบอย่างชัดเจน, ลักษณะนิสัยของพนักงาน นอกจากนั้น ยังสามารถจับความต้องการที่จะทำงานหลังจากรับเข้าทำงานแล้วได้อีกด้วย

2.คำถามที่ใช้นั้นทำให้ตอบไม่ตรงความจริงยาก

ปกติแล้วคนที่เข้าทดสอบ โดยเฉพาะการสมัครงานนั้นจะไม่ค่อยอยากตอบตรงความเป็นจริงเท่าไหร่

ดังนั้นแทนที่จะใช้คำถามที่ไม่สามารถตอบได้ตายตัวด้วยตัวเลือก “ใช่” หรือ “ไม่” หรือ “ดี” “ไม่ดี”

3.ใช้เวลาในการตรวจสอบที่สั้น

เพราะใช้เวลาเพียง10นาที จึงไม่ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบ เหนื่อย หรืออยากจะตอบอย่างไม่ตรงความจริง

4.สามารถประเมินด้านจิตวิทยาได้

สามารถดูได้ว่าผู้ทดสอบสามารถรับความกดดันได้มากหรือน้อย โดยจะมีการเขียนสรุปไว้อย่างละเอียด

5.ตรงมากกว่า80%

จากผลสำรวจทั้งหมดนั้นพบว่ามีประมาณ 45-60% ที่บอกว่าผลการทดสอบนั้นถูกต้อง (มีผู้บอกว่าตรงเป็นจำนวน 4-6 คนจากผู้สอบ 10คน)

แต่หากดูจากผลHCI-Asภายในประเทศญี่ปุ่นที่มีมา 29ปี (ในประเทศจีน19ปี) นั้นตรงถึง 80%

©2018 A-Cast (Thailand) Co., Ltd

Log in with your credentials

Forgot your details?